Jak naimportuji data do BigQuery

Naposledy změněno: 6.5.2024

Přímý import do BigQuery


  • Pro import dat do BigQuery slouží v config spreadsheetu sloupce Project ID, Dataset a Table.


  • Project ID: ID vašeho projektu v BigQuery.


  • Dataset: název datasetu ve vašem projektu v BigQuery. Pokud bude buňka prázdná, automaticky se vytvoří dataset s názvem cost_import.
  • Table: název tabulky, která se automaticky vytvoří ve vašem datasetu v BigQuery. Pokud bude buňka prázdná, vytvoří se tabulka pojmenována podle sloupce A v config spreadsheetu. Název je převeden na malá písmena, odebrána diakritika a speciální znaky jsou nahrazeny podtržítky.
    Tabulku v BigQuery ručně nevytvářejte. Bude automaticky vytvořena podle názvu v config spreadsheetu.
  • U importu do BigQuery je nastaveno přírůstkové ukládání. Pokud máte nastaveno days back například na 15 dní, tak se každý den posledních 14 dní aktualizuje a 1 den se vloží.
  • Ve skriptu povolte BigQuery API.


Zrcadlení spreadsheetu


  • Data ze Spreadsheetu lze přímo napojit jako tabulku do BigQuery. Změna ve Spreadsheetu se automaticky propíše do tabulky v BigQuery.