Facebook

Attribution window

 • Výchozí atribuce je nastavena na 7d click. V config spreadsheetu ji můžete změnit ve sloupci Attribution window.
  Nastavit můžete tyto atribuce:
  - 1d_click
  - 1d_view
  - 7d_click
  - 7d_view
  - 28d_click
  - 28d_view
  případně různé kombinace oddělené čárkou např: 7d_click,1d_view


Token

 • Pod svým Facebook účtem s admin přístupem k reklamním účtům vytvořte aplikaci na adrese:

 • Přidejte Marketing API:


 • Vygenerujte si token (platnost 2 měsíce):


Account ID