Jak napojím data do Looker Studio a spojím s daty z GA4

Naposledy změněno: 15.9.2023

Napojení datového zdroje Google Sheets


  • Looker Studio nabízí konektor pro Google Sheets zdarma.Vytvoření nové dimenze source / medium


  • V editaci datového zdroje je potřebné vytvořit novou dimenzi source / medium: CONCAT(source," / ",medium)
Napojení datového zdroje GA4


  • Looker Studio nabízí konektor pro GA4 zdarma.
Spojení datových zdrojů Google Sheets a GA4Nové dimenze a metriky


Source / medium

  • Pro případ, kdy v GA4 není zaznamenána žádná návštěva, ale v daný den se v reklamním systému proklik uskutečnil, doporučuji v reportu vytvořit novou dimenzi Source / medium: IFNULL(Session source/medium,source / medium)PNO

  • SUM(cost)/SUM(Total revenue)