Úvodní nastavení Config Spreadsheetu

Naposledy změněno: 20.2.2024

Nastavení config spreadsheetu


 • Vytvořte si kopii config spreadsheetu (Soubor » Vytvořit kopii). Při vytváření kopie je nutné být přihlášený ke Google účtu.
 • Product key (B2): je unikátní textový řetězec, ke kterému se váží zakoupené moduly.
 • Notification e-mail (B3): slouží k posílání notifikací ohledně běhu skriptu. Můžete zadat více e-mailových adres oddělených čárkou.
 • Web name (sloupec A): libovolné pojmenování klienta.
 • Spreadsheet url (sloupec B): url adresa spreadsheetu, do kterého se budou vypisovat data. Doporučuji mít pro každého klienta samostatný spreadsheet.
 • Sheet name (sloupec C): název listu ze spreadsheetu vloženého do sloupce B.
Incremental backup (sloupec D)


 • Zadejte TRUE nebo FALSE.
 • TRUE: data jsou přírůstkově ukládány. Stačí jednou naimportovat historická data (např. days back 730) a poté můžete days back (sloupec J) snížit třeba na 15 dní. Je zbytečné každý den dotahovat historické období.
  - Přírůstkové ukládání na úrovni kampaní funguje na základě Web name (sloupec A), Source / Medium a Campaign ID (automaticky dotahuje Cost Import z administrace reklamního systému). Pokud se kombinace již ve spreadsheetu vyskytuje, pak se na daném řádku aktualizují metriky: cost, clicks, impressions, conversions a conversions_value. Dále se aktualizuje i campaign name. Pokud tedy dojde k přejmenování kampaní, pak nedochází k duplikaci nákladů, ale název kampaně se za dané období aktualizuje.
  - Přírůstkové ukládání na úrovni účtu funguje na základě Web name (sloupec A), Source / Medium a Campaign name (to je buď prázdné, nebo si můžete v config spreadsheetu zvolit libovolný název).
 • FALSE: sheet se po každém spuštění skriptu nejdříve smaže. Vhodné například pro datový CSV feed, kde se bude denně aktualizovat třeba posledních 30 dní.Import do BigQuery


 • Pro import dat do BigQuery slouží v config spreadsheetu sloupce Project ID, Dataset a Table.
 • Project ID (sloupec E): ID vašeho projektu v BigQuery.
 • Dataset (sloupec F): název datasetu ve vašem projektu v BigQuery. Pokud bude buňka prázdná, automaticky se vytvoří dataset s názvem cost_import.
 • Table (sloupec G): název tabulky, která se automaticky vytvoří ve vašem datasetu v BigQuery. Pokud bude buňka prázdná, vytvoří se tabulka pojmenována podle sloupce A v config spreadsheetu. Název je převeden na malá písmena, odebrána diakritika a speciální znaky jsou nahrazeny podtržítky.
  Tabulku v BigQuery ručně nevytvářejte. Bude automaticky vytvořena podle názvu v config spreadsheetu.
 • U importu do BigQuery je nastaveno přírůstkové ukládání. Pokud máte nastaveno days back například na 15 dní, tak se každý den posledních 14 dní aktualizuje a 1 den se vloží.
 • Ve skriptu povolte BigQuery API.CSV Folder ID (sloupec H)


 • Data je možné ukládat do CSV souboru na Google Drive, stačí zadat ID složky.
 • ID složky získáte z url po jejím otevření:
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LjcV1VyYoISEY1Fba3amkGmIgHOA4
 • CSV soubor je pojmenován podle sloupce A v config spreadsheetu. Automaticky je název převeden na malá písmena, odebrána diakritika a speciální znaky jsou nahrazeny pomlčkami.
 • Do jedné složky můžete nahrát CSV pro všechny vaše klienty.FTP connection (sloupec I)Nastavení modulů
Převod měn (Exchange rate)


Aktuální kurz je získáván díky spreadsheet funkci GoogleFinance.

příklady:

 • převod z CZK na EUR: =GoogleFinance("CURRENCY:CZKEUR")
 • převod z EUR na CZK: =GoogleFinance("CURRENCY:EURCZK")
 • nic přepočítávat nepotřebuji: 1Úprava názvů kampaní


 • Sloupec Lower case:
  - TRUE » název kampaně malými písmeny
  - FALSE » ponechá původní velikosti písmen
 • Sloupec Diacritics:
  - TRUE » ponechá diakritiku
  - FALSE » odstraní diakritikuFiltrace


 • Filtry podporují regulární výrazy na úrovni kampaní.
 • Sloupec TRUE/FALSE:
  - TRUE » obsahuje
  - FALSE » neobsahuje
 • Je důležité mít správně pojmenované kampaně, aby při použití více filtrů na jednom účtu nedocházelo k duplikaci nákladů.


příklady:


Nastavení skriptu
Ke stažení


   Config Spreadsheet
   Skript